Verkoopvoorwaarden

Bij alle woningen met een vrij op naam prijs tot €450.000 zijn de volgende bepalingen van kracht: 

•    een anti-speculatiebeding van 10 jaar
•    een zelfbewoningsverplichting van 10 jaar

Artikelen ten behoeve van deze bepalingen worden in de koop-/aannemingsovereenkomst en akte van levering opgenomen.
 

Verkoopprocedure

Hoe werkt de toewijzing?
Om de nieuwbouwwoningen in Bloementuin zo goed mogelijk toe te wijzen worden inschrijvings- en toewijzingsregels gehanteerd. Deze procedure is voor iedereen gelijk. We proberen zoveel mogelijk geïnteresseerden de woning van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Op volgordelijkheid van onderstaande criteria worden woningen aan kandidaat-kopers toegekend: 

1.    Financiële check
Alle kandidaat-kopers die hun financiële check (die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 4 weken) hebben ingediend bij hun officiële inschrijving hebben voorrang bij de toewijzing van een woning. Een financiële check toont aan dat het benodigde bedrag voor de gewenste woning geleend kan worden. Regelmatig zien meerdere belangstellenden af van een nieuwbouwwoning, bijvoorbeeld omdat ze zich voor meerdere projecten hebben ingeschreven of omdat ze de financiering niet rond krijgen. Een verklaring van een haalbare financiële check bij Kick Wiegmans Hypotheken of een ander erkend financieel- en/of hypotheek adviseur is voor dit criteria voldoende. Deze financiële gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie. 

2.    Bootligplaats
In het plan zijn 20 appartementen en 20 bootligplaatsen te koop. Een kandidaat-koper voor een appartement, die tevens kandidaat-koper is van een bootligplaats, krijgt voorrang op de toewijzing van zowel een appartement als een bootligplaats. 
Wanneer niet alle 20 bootligplaatsen worden verkocht aan de kandidaat-kopers van de appartementen, worden de overige bootligplaatsen aan de overige kandidaat-kopers binnen het plangebied Bloementuin beschikbaar gesteld. Deze bootligplaatsen worden aan de kandidaat-koper(s) aangeboden op hetzelfde moment en toegekend aan de kandidaat-kopers(s) wie als eerste reageert. 
In het geval dat niet alle bootligplaatsen worden verkocht aan de kandidaat-kopers van de appartementen en de overige kandidaat-kopers binnen het plangebied Bloementuin, zullen de bootligplaatsen aan geïnteresseerden buiten het plangebied Bloementuin beschikbaar worden gesteld. Hierbij geldt dat degene die zich het eerste aanmeldt als kandidaat-koper voor een bootligplaats voorrang krijgt. 

3.    Aantal kandidaten per bouwnummer
Wij willen zo veel mogelijk kandidaat-kopers blij maken met een woning van hun eerste keuze. Echter, schrijven meerdere kandidaten zich in op een bouwnummer, dan volgt een nadere selectie op basis van binding met gemeente Teylingen (zie stap 4). Indien op één specifiek bouwnummer geen enkele kandidaat-koper een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden kandidaat-kopers benaderd met het betreffende bouwnummer als tweede voorkeur. Zodoende worden de kandidaten in volgordelijkheid zoveel mogelijk ingedeeld op hun aangegeven voorkeur per bouwnummer.

4.    Binding met gemeente Teylingen
Wij vinden het belangrijk dat de toekomstige bewoners daadwerkelijk binding hebben met de gemeente Teylingen. Wij brengen zijn/haar (lokale- en/of maatschappelijke-) binding met de gemeente Teylingen in kaart aan de hand van een puntenclassificatie met toelichting. Wij geven de kandidaat-kopers de mogelijkheid om hun binding toe te lichten aan de hand van vier onderdelen. Elk onderdeel wordt even zwaar meegenomen in de puntentelling (elk 25 procent). De kandidaat-koper heeft de keuze tussen ja of nee per onderdeel. In totaal zijn 100 punten te vergeven. Ieder onderdeel waarop de kandidaat-koper ‘ja’ invult, levert 25 punten op. Bij een antwoord ‘nee’ worden 0 punten toegekend. Om de geldigheid te waarborgen is een toelichting vereist om de 25 punten te krijgen bij het invullen van het antwoord ‘ja’. De toelichting dient naar waarheid te worden ingevuld. Indien geen toelichting is gegeven worden geen punten toegekend. De binding met de gemeente Teylingen wordt aan de hand van de volgende onderdelen beoordeeld in de puntenclassificatie: 
1.    Geboren en/of woonachtig in de gemeente Teylingen (25 punten)
2.    Familie woonachtig in de gemeente Teylingen (25 punten)
3.    Werkzaam in de gemeente Teylingen (25 punten)
4.    Vrijwilligerswerk in de gemeente Teylingen (25 punten)

Mochten meerdere kandidaat-kopers hetzelfde aantal punten toegekend krijgen, zal via een digitaal gestandaardiseerd computerprogramma de toewijzing uitgevoerd worden. Dit bewezen computerprogramma wordt vaker toegepast bij nieuwbouwprojecten, via de computer worden de eventuele toewijzingen uitgevoerd. Een notaris zal toezien op het toewijzingsproces en zal steekproeven uitvoeren. 
        
Schrijf je maximaal 1 keer in 
Per huishouden mag slechts één formulier worden ingediend. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten. De gegevens die je invult op het inschrijfformulier, worden bij aankoop ook de gegevens op de koop- en aannemingsovereenkomst. 

Geen woning toegewezen?
Mocht je geen woning toegewezen hebben gekregen, dan worden automatisch je voorkeuren bewaard en sta je automatisch geregistreerd als reserve kandidaat-koper. Zo maak je alsnog kans, bijvoorbeeld als een kandidaat-koper een woning heeft toegewezen gekregen zich bedenkt of de financiering onverhoopt niet rond krijgt. Personen die geen woning toegewezen hebben gekregen, krijgen hierover per e-mail bericht van Heemborgh Makelaars. Bij het vrijkomen van een bouwnummer worden alle bovenstaande stappen weer gevolgd, waaruit een nieuwe kandidaat-koper voortkomt. Indien alle bouwnummers definitief zijn verkocht worden alle gegevens van de kandidaat-kopers en geïnteresseerden vernietigd.

Heb je vragen over de woningen, verkoopvoorwaarden of procedure? Neem dan contact op met Heemborgh makelaars. Zij staan je graag te woord.